Start een revolutie: de Digital Business Transformation

Ben jij die slimme persoon in de organisatie met dat geweldige idee voor een nieuw product of dienst gebruikmakend van de nieuwste technologie? Dat zou de start van een revolutie kunnen zijn! Als je jouw project start en daarmee de digital business van de organisatie naar een hoger niveau brengt, kan dit uiteindelijk leiden tot een bedrijfsbrede commitment om op grote schaal te innoveren met digital business.

Wat is digital business?

Digital business is niet simpelweg het toepassen van digitale technologie in de bedrijfsvoering. Dat zou neerkomen op e-business of digital marketing. Gartner definieert digital business als het creëren van nieuwe business designs door de digitale en fysieke werelden te vervagen. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar laat ik twee voorbeelden geven:

-   Stel dat een levering van onderdelen aan een monteur in het veld is vertraagd vanwege verkeersdrukte of een storing. De bus of container merkt de vertraging op en communiceert dit met field service-applicatie en de monteur en geeft aanbevelingen over wat de monteur het beste kan doen; op de onderdelen wachten, naar een andere werkorder gaan, etc.


-   Een vrachtwagen, voertuig of machine voorzien van telematica-technologie verzamelt gegevens om te voorspellen welk type service of onderhoud moet worden uitgevoerd. De aanbevelingen worden gecommuniceerd met het ERP- of service managementsysteem en de serviceplanner om planning van werkorders mogelijk te maken die break-downs voorkomen.

Waarom is een digital business transformation interessant?

Zonder twijfel kunnen we stellen dat digital business waarde biedt aan organisaties. De eerste driver om te investeren in digital business is hogere omzet. Bovenstaande voorbeelden laten zien hoe je jouw bedrijf vooruit kunt brengen en de omzet kunt verhogen door middel van digital business. Maar er zijn meer redenen waarom een ??digital business transformation interessant is. Je kunt hiermee jouw producten en diensten onderscheidend maken ten opzichte van de concurrentie. En je kan de concurrentie voor blijven door de eerste te zijn die baanbrekende technologieën opmerkt en deze inzet in de bedrijfsvoering.

Is mijn organisatie klaar voor digital business?

Dat hangt van meerdere aspecten af. Gartner definieert zes gebieden die bedrijven moeten beheersen om te kunnen opschuiven van e-business of digital marketing naar digital business op grote schaal. Dit omvat het verspreiden van een business / technologische visie in de organisatie en het combineren van Internet of Things, Operationele Technologie en IT.

Als je meer wilt weten: Gartner’s five-stage development model laat zien welke fasen jouw onderneming moet doorlopen om te kunnen slagen in digital business. Het biedt ook advies over wat je kunt doen om de digital business transformation op gang te brengen en meer info over wat jouw organisatie moet beheersen om te kunnen opschuiven naar digital business op grote schaal.

Philip van Kemenade is marketer bij Dysel en heeft dagelijks contact met eindgebruikers van software.