Garantie

Omgaan met garantieclaims

Omgaan met garantieclaims

Onze garantiemodule verwerkt elke claim perfect

Niet veel bedrijfssystemen weten hoe ze garantieclaims moeten afhandelen. Bij Dysel hebben we geleerd hoe we u kunnen helpen om met garantieclaims om te gaan en hebben we een zeer effectieve garantiemodule ontworpen die elke claim perfect verwerkt.

Een geautomatiseerd garantieproces

Ten eerste is er uw garantie voor uw klanten. In service level agreements komt u exact overeen met wat onder de garantie valt voor klanten. Bij het verlenen van service haalt het systeem automatisch de informatie van uw service level agreement op en verwerkt de garantie. U kunt exact instellen welke door de servicemonteur bestede uren of welke specifieke onderdelen onder de garantie vallen. Uw servicemonteurs kunnen eenvoudig hun werk doen, in plaats van zich af te vragen wat onder de garantie valt.

Ten tweede is er uw garantieclaim bij de fabrikant of leverancier. Dit garantieclaimproces is volledig geïntegreerd met de werkordermodule. Het gehele garantieproces is gedekt, van de beslissing dat bepaalde onderdelen of uren op een werkorder onder garantie vallen tot het moment dat de betaling van de leverancier binnenkomt. De rapportage biedt ook snel en eenvoudig toegang tot de resultaten van de ingediende garantieclaims versus de uitbetaalde garantieclaims.

Om het u nog gemakkelijker te maken, kunnen we interfaces ontwikkelen met het systeem van de fabrikant of de leverancier. U maakt eenvoudigweg de claim aan in uw ERP-systeem en deze wordt vanaf daar elektronisch doorgezet naar de fabrikant of leverancier. Het hele proces, inclusief de betaling en het afsluiten van de claim, is geautomatiseerd. Het elektronisch verwerken van uw claims resulteert in een verhoogde nauwkeurigheid en aanzienlijke tijdwinst.

Het gehele garantieproces is gedekt, van de beslissing dat bepaalde onderdelen of uren op een werkorder onder garantie vallen tot het moment dat de betaling van de leverancier binnenkomt.

Laat onze experts omgaan met uw claims

Als er nog steeds medewerkers in uw organisatie zijn die een groot deel van hun tijd (of al hun tijd) moeten besteden aan het afhandelen van garantieclaims, dan wordt het echt eens tijd om de telefoon te pakken en ons te bellen.