Nieuwe technologie; hype of succes

Is een nieuwe technologie slechts een hype die snel ten ondergaat of wordt deze op termijn mainstream en belangrijk voor jouw organisatie? Veel ondernemers zien het als een uitdaging om de waarde van nieuwe technologie juist in te schatten. Moet je investeren in de nieuwe technologie om bij te blijven of zelfs voorop te lopen, of is iedere euro die je hieraan uitgeeft er een teveel? De Gartner Hype Cycle kan je helpen bij deze overwegingen.

De Gartner Hype Cycle

Onderzoeks- en adviesbureau Gartner heeft de Hype Cycle ontwikkeld als instrument om de volwassenwording van nieuwe technologieën te visualiseren. Tussen introductie en volledige adoptie doorloopt iedere nieuwe technologie vijf stadia:

1. Technology Trigger: de potentiële technologische doorbraak komt vol in de spotlights te staan, zonder dat er reeds bruikbare producten of toepassingen zijn.
2. Peak of Inflated Expectations: het hoogtepunt van de hype wordt bereikt met de eerste succesverhalen, maar ook de eerste verhalen over mislukkingen komen voorbij. Sommige bedrijven gaan met de technologie aan de haal, anderen niet.
3. Trough of Disillusionment: mislukte experimenten en gefaalde implementaties leiden tot afnemende interesse. Enkel bedrijven die hun producten en oplossingen succesvol verbeteren naar wens van de early adopters blijven investeren in de technologie. Dit is het omslagpunt van hype of mainstream.
4. Slope of Enlightement: het wordt steeds duidelijker hoe de techniek winstgevend kan worden ingezet door bedrijven. Tweede- en derde generaties producten komen op de markt, steeds meer bedrijven starten pilots, conservatieve bedrijven blijven voorzichtig.
5. Plateau of Productivity: adoptie op grote schaal vindt plaats. Bedrijven weten of ze iets met de technologie kunnen en hoe ze waarde kunnen bieden aan klanten. De technologie is relevant geworden.

Hoe de Gartner Hype Cycle jou kan helpen

De Hype Cycle is niet wetenschappelijk onderbouwd en het is maar de vraag of technologieën zich inderdaad ontwikkelen via de stadia die Gartner definieert.

Toch kan de Hype Cycle van Gartner nuttig zijn voor bedrijven bij het nemen van strategische beslissingen waar nieuwe technologieën een grote rol in spelen. Samen met je collega’s kun je bespreken in welk stadium de technologie zich bevindt en zodoende afwegen of dit het juiste moment is om te gaan investeren.

Daarnaast evalueert Gartner zelf meer dan 2000 nieuwe technologieën per jaar. De technologieën met de grootste potentie worden in het model opgenomen. De plaats op de curve die Gartner toewijst aan een technologie is natuurlijk subjectief, maar het geeft je wel een richtlijn voor welke technologieën je in de gaten moet houden. Bekijk regelmatig de updates van Gartner van de Hype Cycle; er zijn vast technologieën waar je bekend mee bent en die van waarde kunnen zijn voor jouw bedrijf, nu of in de toekomst.

Bron: Gartner Hype Cycle

April Potts is verantwoordelijk voor Marketing & Sales bij Dysel North America en combineert ervaringen in marketing, bij equipment dealers en met ERP-software om dealers te helpen hun bedrijf vooruit te helpen.