Een nieuw ERP-systeem vraagt om change management bij organisaties

Bij Dysel helpen we organisaties door bedrijfsprocessen te optimaliseren, ondersteund met innovatieve softwareoplossingen. We confronteren organisaties, maar vooral ook mensen, met verandering. Het begeleiden van deze verandering, ofwel change management, is van cruciaal belang om de ERP-implementatie succesvol te laten verlopen.

Begin al op tijd met change management

Wanneer je grote veranderingen doorvoert in bedrijfsprocessen, werkwijzen, regelgeving en/of automatisering moet je hier vanaf het begin jouw mensen in begeleiden. Veel organisaties beginnen pas met change management zodra medewerkers getraind moeten worden. Maar dan is het al te laat! Deel vanaf het begin de plannen die je hebt en geef mensen een rol bij het verbeteren van processen en in de selectie van software. Zo geef je mensen de tijd zich voor te bereiden op de veranderingen en je creëer je draagvlak voor het project.

Communicatie is key

Het is belangrijk voor jouw medewerkers om te weten wat er gaat gebeuren en waar ze aan toe zijn. Communiceer de planning van het verandertraject, geef aan wat van je van jouw mensen verwacht en geef tussentijdse updates. Goede interne communicatie gaat verder dan het projectteam dat samen overlegt. Alle andere medewerkers dienen over belangrijke ideeën, plannen, mijlpalen, uitdagingen en successen te worden geïnformeerd tijdens het project.

"Veranderingen doordrukken werkt niet. Betrek uitvoerende medewerkers en eindgebruikers in iedere fase van het traject."

Betrek mensen in het project

Organisatorische veranderingen worden in veel gevallen om strategische redenen doorgevoerd. Bijvoorbeeld om als bedrijf efficiënter te werken, concurrerender te worden of betere service aan klanten te kunnen verlenen. Beslissingen en keuzes gemaakt door het management. Maar uiteindelijk heb je ALLE medewerkers nodig om het project tot een succes te maken. Veranderingen doordrukken werkt niet. Betrek uitvoerende medewerkers en eindgebruikers in iedere fase van het traject.

Besteed aandacht aan de bedrijfscultuur

Veranderingen in organisaties bewerkstelligen is een uitdaging. Dat komt voor een groot deel omdat het een verandering vergt in de cultuur van het bedrijf. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat een verandering in de huidige bedrijfscultuur nodig is om succes en progressie van de organisatie te ondersteunen. Door aandacht te besteden aan de mentaliteit, de mindset en de gedragingen van mensen kan de bedrijfscultuur transformeren waardoor het verandertraject meer kans van slagen heeft.

Wees empathisch

Dat de veranderingen doorgevoerd gaan worden staat vast. Maar dat wil niet zeggen dat je geen begrip hoeft te hebben voor mensen die weerstand bieden, moeite hebben met aanpassen of moeite hebben met de verandering in hun dagelijkse werk. Toon begrip en geef mensen de tijd om te wennen aan een verandering en geef ze de juiste begeleiding om de verandering te accepteren. Of beter nog: laat ze inzien dat de verandering een verbetering is.