De waarde van BI voor uw serviceafdeling

In het ERP-systeem worden alle (of in ieder geval veel) transacties geregistreerd die plaatsvinden in jouw organisatie. Met een Business Intelligence-tool analyseer je deze transacties en dit leidt tot uiterst waardevolle informatie. Als voorbeeld neem ik de serviceafdeling, bij uitstek een afdeling waar inzet van BI-tools jouw organisatie veel winst kan opleveren.

Inzicht in de winstgevendheid van service

Serviceorganisaties werken met verschillende onderhoudscontracten, diverse type service jobs, diverse type machines of objecten en legio verschillende onderdelen. Om de winstgevendheid van de service-afdeling te bepalen is het niet voldoende om één of enkele documenten te beoordelen, maar is een analyse van de complete data nodig. Dit beantwoordt namelijk veel interessante vragen, zoals:

--> Welke type onderhoudscontracten leveren de meeste winst op?
--> Zijn er onderdelen die we vaak moeten vervangen?
--> Welke reparaties of service jobs worden frequent uitgevoerd?
--> Hoe verschilt het benodigde onderhoud per type of model?

Deze antwoorden geven een inzicht in de winstgevendheid van de serviceafdeling en helpen jouw organisatie om de onderhoudscontracten, serviceafspraken en garantievoorwaarden te optimaliseren.

Business Intelligence op maat

Een goede BI-tool helpt jouw servicemedewerkers met een antwoord op al hun vragen en dat op een eenvoudige wijze. Denk hierbij o.a. aan:

- Vooraf gedefinieerde KPI’s in managementrapportages: de servicemanager wil graag de belangrijkste cijfers in steeds terugkerende rapportages zien.
- Informatie uit verschillende systemen combineren: BI kan gevuld worden door verschillende systemen. Als binnen een holding door de onderliggende organisaties gebruik wordt gemaakt van verschillende ERP-systemen, dan kan met behulp van BI een analyse worden uitgevoerd op basis van de data van al deze onderliggende bedrijven. Het is zelfs mogelijk om het BI-systeem aan te vullen met Excel sheets.
- Presentatie op verschillende wijze: De BI-tool moet de flexibiliteit bieden om de gegevens op verschillende manieren aan de gebruiker te presenteren. Vaak staat de data in een zogeheten OLAP cube en kan dit gepresenteerd worden in een dashboard of het vertrouwde Excel.
- Ad hoc informatie: Een gebruiker die behoefte heeft aan ad hoc informatie zou niet moeten aankloppen bij de IT-afdeling of de BI-consultant. Hij of zij moet op eenvoudige wijze aan de juiste informatie kunnen komen. Met het gebruik van cubes is de data reeds op de juiste wijze vastgelegd wat de gebruiker tijd bespaart en de kans op misinterpretatie verkleint.

René Welmerink is Application Consultant bij Dysel en zet moderne technologie om in praktische en bruikbare toepassingen voor klanten.