De voordelen van D2V interfacing voor equipmentdealers

Dealer-to-vendor (D2V)-interfaces zorgen voor het gemakkelijk uitwisselen van informatie tussen het ERP-systeem van de equipmentdealer en het systeem of de systemen van de leverancier. Equipmentdealers verdienen hun investering in D2V-interfacing vaak snel terug, doordat het enkele belangrijke voordelen oplevert.

Voorbeelden van D2V-interfacing

In de hedendaagse digitale wereld zijn de mogelijkheden om informatie met anderen te delen eindeloos. Middels D2V-interfacing kun je als equipmentdealer op een eenvoudige en veilige manier informatie uitwisselen met de fabrikant of leverancier. Dagelijkse processen gaan hierdoor snel, eenvoudig en foutloos. Een paar voorbeelden:

  • Verkoopofferte Configurator Interface: Na het afronden van de equipmentconfigurator op de website van de fabrikant, importeer je de configuratie direct in het eigen ERP-systeem en genereer je automatisch een verkoopofferte voor jouw klant. Minder fouten, geen dubbele invoer en tijd besparen.
  • Onderdelenorder Interface: Verzend een onderdelenorder rechtstreeks naar het systeem van de leverancier. Je kunt de orderbevestiging ook importeren en afdrukken. Deze interface biedt de mogelijkheid tot real-time checks op prijs en beschikbaarheid.
  • Retourorder Claim Interface: Voer retourorder claims direct in het systeem van de leverancier in. Zo verandert het afhandelen van retourorder claims van een complex, tijdrovend proces in een uiterst eenvoudige taak.

De voordelen voor equipmentdealers

De Return on Investment van interfaces is vaak hoog, doordat de investering beperkt is en de voordelen groot:

  • Tijdbesparing: D2V-interfaces zorgen ervoor dat alledaagse processen veel sneller gaan. Door de processen correct te automatiseren zijn handmatige invoer van gegevens en dubbele invoer (in het ERP-systeem en leverancierssysteem) niet meer nodig.
  • Minder fouten: Handmatige processen leveren doorgaans meer fouten op dan geautomatiseerde processen. Bij D2V-interfaces is het belangrijk om de setup goed te controleren en te testen. Als alles correct verloopt, worden veel mogelijke fouten geëlimineerd.
  • Procesoptimalisatie: Met D2V-interfaces worden gangbare bedrijfsprocessen sneller en gemakkelijker. Denk aan onderdelen die zijn sneller besteld en equipmentoffertes die sneller bij de klant liggen. Dit komt de performance van de hele organisatie ten goede.

D2V-interfacing is tweerichtingsverkeer

Wanneer het ERP-systeem van jouw equipmentdealer geschikt is om interfacing met andere systemen mogelijk te maken, dan ben je al een heel eind. Echter, interfacing is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat een interface enkel tot stand kan komen met volledige inzet en medewerking van de leverancier. Als jouw leverancier bereid is om interacties en transacties met jouw organisatie gemakkelijker te maken, kun je samen de stap zetten naar een betere samenwerking.

Philip van Kemenade is marketing manager bij Dysel en heeft dagelijks contact met eindgebruikers van software.