De exponentiële groei van Digitale Transformatie

De toepassing van digitale technologieën groeit in rap tempo. Deze trend van digitale transformatie verandert onze complete samenleving. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor innovatieve en creatieve manieren van werken die op termijn de traditionele manieren van werken vervangen. Hoe verloopt deze digitale transformatie tot nu toe, welke kansen biedt dit voor het bedrijfsleven en welke bedreigingen (of liever uitdagingen) zijn er voor organisaties?

Web 3.0

De digitale evolutie begon rond de jaren tachtig met CD’s, e-mails en personal computers. Met de opkomst van grote technologiebedrijven als Google, Amazon, Facebook en Apple nam het gebruik van digitale mogelijkheden toe in de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw. En inmiddels zijn we in het Web 3.0-tijdperk beland. Internettoepassingen zijn meer op elkaar afgestemd, kunnen samengaan of kunnen geïntegreerd worden. Denk hierbij aan smart homes en smart cars, augmented reality en crowd funding.

De kansen

De digitale transformatie biedt enorme kansen voor bedrijven. Door de juiste applicaties in te zetten en met elkaar te laten communiceren worden processen efficiënter, wordt meer waardevolle informatie verzameld ten behoeve van het nemen van beslissingen en wordt het mogelijk om de business te verbeteren en een concurrentieel voordeel te behalen. Zo stelt de digitale transformatie veel bedrijven in staat om op afdelingen compleet papierloos te werken. Dat bespaart kosten, voorkomt fouten en maakt veel dagelijkse taken gemakkelijker. En denk ook aan het vergaren van telematica-gegevens; op afstand kunnen ‘objecten’ worden gemonitord en op deze data kan worden geanticipeerd door bijvoorbeeld preventief onderhoud te verrichten.

De uitdagingen

Maar deze technologische vooruitgang brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee voor organisaties. Uitdagingen die, indien ze niet goed worden aangepakt, desastreus kunnen uitpakken. Beveiliging is een belangrijke uitdaging. In veel gevallen is de veiligheid van applicaties en de bescherming van (persoons)gegevens een onderbelicht aspect in digitale evolutie. Maar zelfs bij grote organisaties als Yahoo en Equifax zijn datalekken geconstateerd met rampzalige gevolgen. Ook een belangrijke uitdaging is het creëren van draagvlak bij medewerkers voor het toepassen van nieuwe applicaties. Men moet de meerwaarde inzien van een nieuw idee of nieuwe manier van werken. Enkel dan is men bereid om af te stappen van de traditionele werkwijze.

In welke branche je ook actief bent, de digitale transformatie heeft invloed op jouw business. Ga je hier goed mee om, dan kun je enorm profiteren. Dat betekent de juiste ideeën, technologieën en producten toepassen in jouw bedrijfsmodel met een juiste aandacht voor de risico’s.

Philip van Kemenade is marketer bij Dysel en heeft dagelijks contact met eindgebruikers van software.