Coronavirus en minimaal besmettingsgevaar in jouw magazijn

Voor bedrijven met een magazijn of distributiecentrum is het extra moeilijk, maar ook extra belangrijk, om goede maatregelen te treffen met betrekking tot het coronavirus. Wat kun je doen om de gezondheid van medewerkers en derden zo goed mogelijk te waarborgen?

Algemene richtlijnen

Wat je natuurlijk sowieso moet doen is het volgen van de algemene richtlijnen van de RIVM. Denk aan voldoende afstand houden, de handen wassen en bezoek van externen beperken tot het minimum. Dit zal in nagenoeg alle magazijnen al goed geregeld zijn. Met betrekking tot de richtlijnen van de RIVM verdienen de volgende zaken extra aandacht:

 • Up to date houden: Houd het nieuws en de website van het RIVM goed in de gaten. De richtlijnen kunnen veranderen door actuele ontwikkelingen omtrent COVID-19. Zodra maatregelen strenger worden of juist versoepelen, of zodra er nieuwe maatregelen komen, is het belangrijk om met jouw team snel het beleid aan te passen.
 • Communicatie: Zorg voor een duidelijke communicatie naar medewerkers. Denk daarbij aan een periodieke (b.v. wekelijkse) conference call of mailing waarin je medewerkers informeert over de laatste ontwikkelingen en hoe deze van invloed zijn op jouw organisatie. Communiceer ook via borden/posters/brieven in het magazijn, de kantine en de toiletten.

Beleid in het magazijn

Een paar belangrijke beleidsmaatregelen voor in het magazijn of distributiecentrum:

 • Beperk toegang tot het magazijn tot enkel de mensen voor wie dit strikt noodzakelijk is. Laat medewerkers zo min mogelijk afwisselen tussen kantoor en magazijn en laat medewerkers met gezondheidsklachten thuisblijven.
 • Verspreid start en einde van shifts en de pauzemomenten om niet teveel medewerkers tegelijkertijd bij elkaar te hebben.
 • Overhandig documenten, pakbonnen, sleutels en onderdelen zoveel mogelijk op afstand. Bijvoorbeeld door deze in een bakje te plaatsen. En ontsmet vervolgens het overhandigde object. Probeer ook meetings en overdracht van shifts zoveel mogelijk telefonisch of in conference calls te doen.
 • Bescherm je mensen waar nodig met extra beschermingsmiddelen, zoals handschoenen. En praat met ze over hun veiligheid en gezondheid. Het verschilt per persoon hoe zij zich voelen in deze tijden en als werkgever kun je door in gesprek te gaan je medewerkers helpen.
 • Reinig alle machines, intern transportmiddelen, scanners, kassa’s en andere apparatuur tijdig en grondig. Zorg dat kleine groepen gebruikmaken van dezelfde apparatuur en reinig deze na iedere shift.

"Kun je, wellicht met behulp van automatisering of aanpassingen in processen of beleid nog verbeteringen doorvoeren? Dysel kan je daarbij helpen!"

De rol van automatisering

Een goede automatisering in het magazijn is in deze tijden belangrijker dan ooit. Er zijn genoeg softwaresystemen die je helpen bij het digitaliseren en automatiseren van de processen in het magazijn. Zoals bestellen, picken, put-away, inventarisatie en afgifte van onderdelen. De voordelen van goede automatisering in het magazijn zijn in deze bijzondere tijden extra prettig:

 • Medewerkers kunnen op hun mobiele device of scanner processen afhandelen, zonder dat deze in handen van anderen komt en ze kunnen deze devices zelf reinigen.
 • Informatie kan digitaal worden bekeken in plaats van papieren dossiers aan elkaar door te geven of steeds de archiefkast in te duiken.
 • Met goede automatisering werk je efficiënter, waardoor minder communicatie en interactie op de werkvloer nodig is.
 • Goede automatisering betekent minder fouten, minder administratie, minder gedoe.

Voor ieder bedrijf met een magazijn is het goed om juist nu het beleid en de processen tegen het licht te houden. Werken jouw mensen in een optimaal veilige omgeving waarbij hun gezondheid topprioriteit heeft? Of kun je, wellicht met behulp van automatisering of aanpassingen in processen of beleid nog verbeteringen doorvoeren? Dysel kan je daarbij helpen! Stuur een mailtje naar info@dysel.com.