Controle krijgen over jouw equipment dealership met één ERP-oplossing

In de verkoop, verhuur en service van machines en apparatuur heb je met veel verschillende processen te maken. Het lijkt een haast onmogelijke taak om dat allemaal goed te automatiseren en te managen. Maar wil je volledige controle hebben over jouw bedrijf, dan is één complete ERP-oplossing de beste weg voorwaarts.

Veel afdelingen, veel processen, veel eisen en wensen

Maak maar eens een rondje door jouw bedrijf en vraag op iedere afdeling naar de processen die ze doorlopen, documenten die ze gebruiken en rapportages die ze raadplegen. Het inkopen van equipment en onderdelen, het offreren en verkopen van equipment en onderdelen, het complete verhuurproces, de boekhouding, de werkorders plannen, uitvoeren en administratief afhandelen, de voorraad managen, het contact met klanten, leveranciers en partners, contract management, fleet management, etc. De grootste uitdaging voor jouw organisatie is om al die uiteenlopende processen onder controle te hebben, zodat ze tijdig en juist worden uitgevoerd.

"De grootste uitdaging voor jouw organisatie is om al die uiteenlopende processen onder controle te hebben, zodat ze tijdig en juist worden uitgevoerd."

Complexe integraties en gebrekkige informatie

Het valt niet mee om één enkel systeem te vinden dat in staat is om al deze processen te ondersteunen en te managen. Vaak wordt een van de volgende beslissingen genomen:

  1. Verschillende systemen, b.v. een financieel pakket, een verhuuroplossing en een systeem voor serviceplanning, die vervolgens met elkaar worden gekoppeld.
  2. Een ERP-systeem met beperkingen waar voor lief wordt genomen dat sommige processen niet of nauwelijks worden ondersteund.
  3. Een ERP-systeem waar veel maatwerk voor wordt ontwikkeld

Hoewel deze keuzes allen zijn bedoeld om dingen gemakkelijker te maken, wordt het probleem juist alleen maar groter. Optie 1 leidt tot complexe en dure integraties die bovendien nooit op kunnen tegen één centraal systeem. Optie 2 is ERP gebruiken zonder van het belangrijkste voordeel van ERP te kunnen profiteren – ALLE bedrijfsprocessen beheersen. En optie 3 is ingewikkeld en duur in ontwikkeling en onderhoud.

Ga voor één ERP-oplossing

Het belangrijkste gemeenschappelijke probleem van bovenstaande keuzes is dat ze niet bieden wat jouw equipment dealership per sé nodig heeft: compleet inzicht in jouw equipment vanuit iedere afdeling en gedurende de hele levenscyclus. Om succesvoller te worden zul je dus echt voor één enkele ERP-oplossing moeten gaan die kan dealen met de uitdagingen van verkoop, verhuur, service, onderdelen, finance en alle andere zaken die dagelijkse realiteit zijn voor equipment dealers.

Philip van Kemenade is marketing manager bij Dysel en heeft dagelijks contact met eindgebruikers van software.