Bedrijfssoftware testen, hoe doe je dat?

Bedrijfssoftware die doet wat je ervan verwacht, hoe prettig is dat? Dat begint bij de kwaliteit van de software en eindigt bij grondig testen hoe de software jouw specifieke dagelijkse bedrijfsprocessen ondersteunt. Maar hoe doe je dat, bedrijfssoftware testen?

Maak gebruik van process flow charts

Zorg ervoor dat de belangrijkste processen in jouw organisaties stap voor stap zijn gedocumenteerd in process flow charts. Dit biedt houvast aan iedereen in de organisatie. Er is een uniforme manier van werken afgesproken waar iedereen zich aan dient te committeren. Een goede process flow chart visualiseert op eenvoudige wijze het proces van begin tot eind. Gebruik hiervoor goede symbolen, een consistente richting van de flow en rustige kleuren. Ook is het verstandig om de process flow charts niet te lang of te ingewikkeld te maken; breek de charts eventueel op in delen en houd het bij de standaardprocessen zonder uitzonderingen. Zo heb je jouw belangrijkste processen zorgvuldig in kaart gebracht wat je helpt bij het testen.

Definieer helder wat je wilt testen en welke uitkomst je verwacht

Voordat je begint met testen moet je exact weten wat je wilt testen, waarom je dit wilt testen en welke resultaten je verwacht. Zorg dat je over de juiste gegevens beschikt (objecten, artikelen, leveranciers, klanten, etc.) om goed te kunnen testen.

Voorbeeld: het boeken van een inkoopontvangst

Zet zelf de beginsituatie van je testcase op met een leverancier, artikel en grootboekrekening. Maak hierbij gebruik van nieuwe data, om te voorkomen dat je wordt verrast door wat je tegenkomt in bestaande data. Stel de nieuwe grootboekrekening in als voorraadrekening en maak vervolgens een inkooporder aan voor de leverancier en het artikel. Controleer vervolgens of de voorraad van het artikel overeenkomt met het aantal van de inkooporder en controleer ook of de voorraadwaarde in het grootboek (de nieuwe rekening) overeenkomt met de waarde van de inkooporder. Begin met een eenvoudig scenario en breidt het later uit. Denk bij de controles ook aan de financiële boekingen. Wanneer je een inkoopproces wilt testen is het verstandig om hiervoor een nieuwe voorraadrekening aan te maken en te gebruiken. Vervolgens kun je testen of de waarde op die rekening overeenkomt met je verwachtingen. Houd ook rekening met currencies; maak een scenario met en zonder currency.

"Bedenk welke afwijkingen voor komen en welke zijpaden er in de praktijk bewandeld worden en test of het systeem hier ook mee om kan gaan."

Automatisch testen met behulp van tools

Er zijn tools beschikbaar waarmee het mogelijk is om duizenden processen in jouw softwaresysteem iedere dag opnieuw automatisch te testen. Dat is belangrijk om te kunnen monitoren of alle processen in het systeem goed blijven werken. Een wijziging in het ene proces kan er immers voor zorgen dat andere processen niet meer verlopen zoals bedoeld zonder dat je dit door hebt. De automatische testtools wijzen je hierop zodat je direct kunt ingrijpen.

Test ook de foutmeldingen

Het is vanzelfsprekend dat je test of het proces goed verloopt wanneer je de juiste stappen zet. Maar misschien wel net zo belangrijk is het testen van foutmeldingen. Ontvangt de gebruiker een melding wanneer een verplicht veld niet is ingevuld? Of wanneer een stap in het proces wordt overslagen? En voldoen de meldingen aan de verwachtingen? Foutmeldingen helpen de gebruikers om weer op het goede spoor te komen en het proces op de juiste manier af te ronden.

Test de uitzonderingen

Dat het normale proces probleemloos verloopt, zegt niet zoveel. Dat is wel het minste wat je mag verwachten. Maar hoe zit het met de uitzonderingen? Bedenk welke afwijkingen voor komen en welke zijpaden er in de praktijk bewandeld worden en test of het systeem hier ook mee om kan gaan.

Communicatie is cruciaal bij testen

Misschien wel de allerbelangrijkste tip bij het testen van bedrijfssoftware is om voor een goede communicatie te zorgen. Met de developers, de consultants, de key users en de eindgebruikers. Dat kan niet alleen maar via email en met testscripts. Ga het gesprek met elkaar aan zodat duidelijk is wat de verwachtingen zijn t.a.v. de software, hoe aan deze verwachtingen is voldaan en hoe dit kan worden getest.