4 aandachtspunten wanneer je kiest voor maatwerk in ERP

Kies je als klant voor branche-specifieke ERP-software dan doe je dat meestal met de volgende redenen:

-   Het zijn bewezen oplossingen, afgestemd op jouw branche.
-   De leverancier staat garant voor de goede werking en verzorgt de support.
-   Upgrades worden verzorgd door de leverancier en de software ontwikkelt zich door.
-   En belangrijk: je wilt geen maatwerk meer.

Ondanks bovenstaande punten kom je tijdens de implementatie tot de ontdekking dat je toch iets mist in de software. Iets wat absoluut niet mag ontbreken. Iets wat niet valt op te lossen door het proces te veranderen. Iets wat tijdens het hele voortraject niet onderkend is. Iets wat ontwikkeld zal moeten worden. Maatwerk dus.

Is dat erg? Dat ligt eraan. Maatwerk hoeft niet altijd een problemen op te leveren. Mits je de volgende zaken maar in je besluitvorming meeneemt.

1. Impact

Beoordeel nauwkeurig de impact van het gewenste maatwerk. Wat is de impact op bestaande standaardprocessen? Grijpt het in op bestaande financiële boekingsgangen of logistieke processen? Raakt het het hart van de applicatie? Of zit het aan de randen van de software? Is het enkel een oplossing voor het beperken van een groot aantal handmatige handelingen? Is het eventueel via rapportages op te lossen?

Wanneer de impact op standaard geleverde software te groot is, dan zal de leverancier het maatwerk altijd afraden of het mogelijk zelfs weigeren te realiseren. Mocht de leverancier toch een maatwerkoplossing adviseren, dan zullen er specificaties geschreven moeten worden.

2. Specificaties

Stel de specificaties op in nauw overleg met een adviseur van de softwareleverancier. Deze zal de impact van de gewenste wijzigingen veel beter kunnen inschatten en doorvragen daar waar nodig. Ook zal deze door zijn ervaring juiste oplossingsrichtingen aan kunnen dragen en daarmee zorgen voor een beter geïntegreerd stuk maatwerk.

3.Testen

Maatwerk is kostbaar en belangrijk, anders was het niet ontwikkeld. Test het maatwerk na oplevering dus heel goed. Afhankelijk van de situatie zal je mogelijk een heel proces moeten testen om te bepalen of het maatwerk toch niet ergens in de wielen van de standaardfunctionaliteit rijdt.

4. Support en documentatie

De softwareleverancier zal geen support kunnen en willen leveren op het maatwerk. En bij upgrades van de standaardsoftware zal je ook het maatwerk mee willen nemen. Goede documentatie is voor beide punten van groot belang.

Maatwerk; je moet er niet te snel aan toe willen geven. Kom je tot de conclusie dat je echt niet anders kan, houd bovenstaande punten dan in gedachten.

Peter Gerhardt is Senior Lead Consultant Logistics bij Dysel en helpt klanten maximaal resultaat te behalen met de bedrijfssoftware.